Společnost Obnova památek, s. r. o. byla založena 18. února 1997 jako stavební firma a zapsána do obchodního rejstříku dne 19. března téhož roku jako společnost s ručením omezeným.

Kvalifikační předpoklady

Od roku 2006 společnost vytvořila a udržuje systém managementu jakosti a systém environmentálního managementu ISO - dle ČSN EN 9001:2001 a 14001:2005.

Obnova památek s.r.o. zaměstnává řádně proškolené - odborně způsobilé pracovníky všech stavebních profesí vč. řídících pracovníků společnosti.

Společnost je vybavena běžným technickým vybavením, mechanizací a dopravními prostředky pro realizaci všech výše uvedených stavebních prací.

Na provádění uvedených stavebních činností má Obnova památek s.r.o. příslušná podnikatelská oprávnění, vč. oprávnění případných subdodavatelů (restaurátoři a výtvarníci).

Obnova památek s.r.o. Kutná Hora je pojištěna na odpovědnost, za event. vzniklé škody, u České pojišťovny a.s. Praha, pojišťovny ČSOB Praha a pojišťovny Kooperativa Kutná Hora.

Ocenění

Za kvalitu provedených stavebních prací byla Obnova památek, s.r.o. Kutná Hora již několikrát oceněna jak ze strany státních a městských orgánů, tak i ze strany soukromých investorů.

1997 - Dům roku Čáslav, Mahenova č.p. 339, Čáslav
1997 - Pamětní list - za podíl práce při obnově Kutné Hory - památky Unesco
1998 - Pamětní list - za nominaci na cenu Města K.H. - oprava a záchrana  památek
2000 - Pamětní list - otevření restaurovaného kostela sv. Jana Nepomuckého v K.H.
2000 - Pamětní list - otevření restaurované kaple Božího těla v Kutné Hoře
2001 - Udělení ceny Města Kutné Hory v oblasti oprava nebo záchrana památek
2003 - Ocenění nadace Unesco za podíl na opravě chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
2004 - Ocenění vedení města za provedení opravy objektu Vlašského dvora v K. Hoře
2007 - Ocenění nadace Unesco za podíl při opravě chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

Optimalizováno pro Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší - rozlišení 800 x 600

designed by
BlackFox media
© 2005-2008